<B>Kesit - Hotel Kaya Side</B> Engelstalige website met informatie en een aantal foto's van het hotel. <A HREF="http://www.kesit.com/side/Kaya_Hotel_side_hotels_antalya.htm">Kesit - Hotel Kaya Side</A><BR>Kijk op <U>www.kesit.com/side/Kaya_Hotel_side_hotels_antalya.htm</U>
> LinkLib.nl > Hotel Kaya Side > Meer Hotel Kaya Side links